پشت هر برند موفق، قطعا یک تیم برندینگ و مدیریت یک مدیر برند مقتدر وجود دارد که مسئولیت برندسازی و سوق دادن شرکت به سوی اهداف استراتژیک را به عهده دارد. مدیر برند مسئولیت تحقق مدیریت استراتژیک برند در زمینه هایی مانند افزایش سهم برند از بازار، افزایش آگاهی از برند در جامعه هدف، افزایش وفاداری به برند و …. را برعهده دارد.

مواردی همانند نوع صنعت، کوچکی یا بزرگی برند و منطقه جغرافیایی از مواردی هستند که برروی تعیین مسئولیت های یک مدیر برند موثر هستند، اما به طور کلی یک مدیر برند وظایف زیر را در یک شرکت عهده دار است :

  • مدیریت پیشبرد برنامه های استراتژیک شرکت براساس جامعه هدف برند و پورتفولیو برند
  • همکاری با شرکت های تحقیقات بازار و بازاریابی به منظور افزایش تعاملات و ارتباطات نام تجاری در جامعه هدف و همچنین شناخت بهتر بازار و فرصت ها به منظور گسترش نام تجاری در بازارهای جدید و همچنین افزایش نرخ نفوذ برند در جامعه هدف فعلی.
  • مدیریت و تحلیل عملکرد نام تجاری در زمینه های قیمت گذاری، جذب و نگهداشت مشتری، دستیابی به بازارهای جدید، توسعه پورتفولیوی برند، بهبود ارتباط با مشتریان داخل سازمانی و خارج از سازمان، افزایش و گسترش کانالهای توزیع و نظارت بر فعالیت های بازاریابی برند.

برای یک مدیر برند علاوه بر داشتن تحصیلات لیسانس در زمینه بازاریابی و یا یکی از رشته های مرتبط با آن همانند مدیریت، کسب و کار و….. ویا داشتن مدرک MBA برای اشخاصی که لیسانس غیر مرتبط با بازاریابی دارند، توصیه می شود.

البته کسب مهارت و شناخت و آگاهی در مورد مفاهیم آمار، اقتصاد، اصول حسابداری و فناوری ارتباطات و بازاریابی اینترنتی نیز از جمله مهارتهای لازم برای هر مدیر برند توانایی به شمار می آیند.

یادمان باشد در کنار یک برند موفق همواره یک مدیر برند باتجربه و خلاق وجود دارد که در هنگام اجرای کمپین های بازاریابی برند و یا در زمان های افزایش انتخاب برند توسط مشتریان، تاثیر فعالیت های متداومش قطعا برای مدیریت سازمان محسوس خواهد بود.