در این مطلب با محاسن و معایب چاپ گراور آشنا میشوید که عبارت اند از:

محاسن چاپ گراور

کیفیت بالا – سرعت بالا – قابلیت چاپ نزدیک به تصاویر سایه روشن پیوسته – رنگ سیاه پرمایه – قابلیت چاپ حتی بر روی سطوح چاپ با کیفیت پایین – صرفه اقتصادی بالا در چاپ‌های با تیراژ بالا – سرعت بالای چاپ بعد از فرآیند آماده‌سازی سیلندر.

معایب چاپ گراور

چاپ شدن حروف به صورت نقطه سایه (ترامه) – استفاده از مرکب‌های وابسته به حلال – محدود بودن استفاده به چاپ‌های با تیراژ بالا – گران بودن اعمال اصلاحات و تغییرات بر روی سیلندر ساخته شده و ترجیح ساخت سیلندر مجدد در این حالت – نمونه‌گیری بسیار گران.

 

چاپ هلیوگراور