یک ماسک از چهار لایه ساخته می شود:

  1. لایه ی بیرونی : این لایه، یک منسوج بی بافت از جنس پلی پروپیلن اسپان باند است که با سیتریک اسید کاور می شود تا ذرات در آن به دام بیوفتند
  2. لایه ی ضد ویروس : این لایه از جنس ریون است و حاوی یون های زینک و مس است. این لایه وظیفه ی کشتن و غیر فعال کردن ذرات را دارد.
  3. لایه ی محافظ : این لایه از جنس پلی پروپیلن ذوب شده است که وظیفه ی آن فیلتراسیون است.
  4. لایه ی داخلی : این لایه نیز از جنس پلی پروپیلن اسپان باند است که به عنوان محافظ نهایی عمل میکند.

این ماسک ها از منسوجات بی بافت که مستقیما از الیاف ساخته می شوند، تولید می شوند. الیاف به روش های مختلف گرمایی، شیمیایی یا مکانیکی و یا ادغامی از این سه روش بایکدیگر پیوند داده شده و منسوج بی بافت تولید می شود. الیاف مورد استفاده در منسوجات بی بافت با توجه به کاربرد آن ها متفاوت است. برای مثال الیاف پنبه، پلی استر، ویسکوز و پلی پروپیلن بیشترین الیاف مورد استفاده برای تولید ماسک های بهداشتی هستند.