در روزهای بحرانی کرونایی استفاده صحیح از ماسک همواره مورد تاکید بوده و ماسک باید از زیر چانه تا بالای بینی را به‌صورت کامل بپوشاند و قسمت فلزی بالای ماسک باید روی بینی مماس شود تا فضای لازم به‌صورت کامل پوشانده شود و کوچک‌ترین فضایی جهت ورود ویروس و آلودگی از سمت دهان و بینی وجود نداشته باشد.

ماسک N۹۵ ویژه کادر درمانی بوده و افراد عادی نباید از آن استفاده کنند؛ همچنین نحوه استفاده آن با ماسک ۳ لایه متفاوت بوده و باید کش‌های بالا و پایین آن محکم بسته شود تا هیچ‌گونه فضایی جهت انتقال ویروس و آلودگی از راه دهان و بینی نباشد.

در زمان استفاده از ماسک N۹۵ باید نحوه قرارگیری بر روی صورت به‌گونه‌ای باشد که در دم و بازدم مشکلی برای فرد ایجاد نکند، dکی از روش‌های نادرست رایج در استفاده از ماسک پوشاندن دهان و باز گذاشتن بینی است و اگر ویروس و آلودگی در محل باشد بلافاصله به آن فرد منتقل می‌شود و برعکس اگر آن فرد ویروس و آلودگی در بدنش داشته باشد از راه بینی به حاضران در آن مکان انتقال می‌یابد.

یکی دیگر از راه‌های انتقال ویروس در خروج‌های غیرضروری، حضور در تجمعات و عدم رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی دو متری بوده، به‌خصوص در زمانی که فرد از ماسک استفاده نمی‌کند و یا اینکه نحوه استفاده‌اش ناصحیح است.

همچنین در بحث استفاده از ماسک N۹۵ هم که ویژه کادر درمانی بوده این نکته بسیار مهم و قابل ذکر است و آن اینکه کادر درمان باید فقط در مراکز درمانی از این نوع ماسک استفاده کنند و در دیگر مکان‌ها از ماسک معمولی استفاده کنند.

اگر فرد بیمار از ماسک استفاده نکند و فرد سالم از ماسک استفاده کند تا ۷۰ درصد موجب انتقال ویروس می‌شود، اما این وضعیت در زمانی که فرد بیمار از ماسک استفاده کند و فرد مقابل از ماسک استفاده نکند این عدد به ۵ درصد رسیده و در زمانی که هر دو نفر از ماسک استفاده نمایند هم به ۱.۵ درصد کاهش می‌یابد.

موضوع دیگر در بحث استفاده مجدد از ماسک‌های N۹۵ بوده که طبق آزمایش‌های صورت گرفته و راندمان بالایی که داشته است این امکان وجود دارد، به شرط آنکه نحوه رفع آلودگی‌های آن فقط شست‌وشوی با آب باشد و اگر این کار با الکل یا نمک باشد میزان راندمان را از حد نرمال می‌کاهد در این شرایط امکان استفاده مجدد از ماسک N۹۵ مصرف شده وجود ندارد.