با سيلک‌اسکرين مي‌توان روي انواع مواد مانند پارچه و چيني و سراميک  و غيره تصوير چاپ کرد. با چاپ سيلک مي‌توان روي اجسام با شکلهاي مدور و غير مسطح نيز چاپ نمود که از اين نظر در بين روش‌هاي چاپي منحصربه‌ فرد است. اين نوع چاپ که براي چاپ تبليغاتي بر روي اشياي گوناگون مثل ساک دستی پارچه ای، تقويم روميزي، سررسيد ، ليوان و کاغذ بکار مي‌رود،

داراي يک نکته مهم براي چاپکاران است. چاپکاران اسکرين بدانند تيغه اسکوئیچی هيچ نقشي در وقوع چاپ ندارد!
نماد چاپ اسکرين تيغه اسکوئیچی است و جالب است بدانيد که در فرايند چاپ اسکرين اين تيغه هيچ عمليات چاپي انجام نمي دهد.
البته تيغه اسکوئیچی در پر کردن سوراخ هاي توري از مرکب و کنترل ميزان مرکب نقشي اساسي ايفا مي کند اما در لحظه اي که چاپ اتفاق مي افتد و اين تيغه، توري را به سطح چاپ شونده فشار مي دهد، هيچ مرکبي روي سطح چاپي توسط آن منتقل نمي شود. دقيقا پس از آنکه اين تيغه چند سانتي متري از روي توري بلند مي شود و بعد از آن توري از سطح جدا مي شود، عمليات چاپ انجام مي شود. بنابراين چاپ را اين تيغه انجام نمي دهد.

اما چگونه مرکب از توري بيرون مي آيد و به چاپ شونده منتقل مي شود؟ تا به حال کسي به اين فکر کرده است که چگونه يک قاشق از يک شيشه پر از عسل خارج مي شود؟ اتفاقي که در توري و مرکب مي افتد شبيه همين مثال است!

اگر از يک چاپکار اسکرين بخواهيد تا چاپ اسکرين را به تصوير بکشد بلافاصله سوراخ هاي توري را نشان مي دهد. اما اين امر شهودي و کاملا نادرست است. در واقع بيشترين ضخامت مرکب دقيقا کمتر از (در زير) توري است. اين يک امر بديهي است که با تصوير ميکروسکوپي قابل اثبات است.