در این قسمت به بررسی علت سایه افتادن در چاپ سیلک میپردازیم. یکی از دلایل اصلی رقیق بودن رنگ است که اگر خیلی رقیق و شل باشد باعث ایجاد سایه روی چاپ میگردد. دلیل بعدی فشار پارو یا همان اسکوئیچی است و نگهدارنده اسکوئیچی باید با دقت زیادی حرکت داده شود تا سبب سایه افتادن در چاپ نشود. کار چاپی معمولا به زیر شابلون میچسبد و باید با وکیوم یا چسب میز مهار شود تا از سطح میزکار جدا نشود.