گاهی در حین کار با دستگاه چاپ سیلک با مشکلاتی مواجه میشوید که یکی از آن ها جدا شدن کلیشه و نچسبیدن آن به سطح است. که ممکن است به دلیل

چربی گرفتن ناقص از توری باشد .توری قبل از لاک زدن باید ابتدا بصورت مکانیکی زبر و سپس چربی گیری شود . چربی گرفتن توری یا مش با مایع ظرف شویی انجام میشود.

نور دادن زیاد در کلیشه غیر مستقیم نیز باعث به وجود آمدن این حالت میشود که لازم است زمان و کیفیت نور را آزمایش کنید .

بین کف شابلون تا زمینه در هنگام چاپ کردن باید فاصله زیادی وجود داشته باشد .در کلیشه های غیر مستقیم کشش توری را بیشتر کنید و ارتفاع کلیشه را از زمینه در موقع چاپ کاهش دهید .

کافی نبودن نورکلیشه یکی دیگر از دلایل جداشدن آن از توری استکه لازم است  زمان و کیفیت نور را آزمایش کنید .

خشک نبودن کلیشه در هنگام چاپ نیز باعث عدم چسبندگی میشود و نیاز است مدت خشک کردن را افزایش دهید . مطمئن شوید رطوبت به خوبی از سطح آن پاک شده است.