توری مورد استفاده در چاپ سیلک اسکرین از تارو پودهای منظمی تشکیل شده است که در فواصل میان هر دو جفت عمودی و افقی آن ،مربعی وجود دارد که مرکب را از خود عبور میدهد. شما در واقع در مرحله ساخت شابلون ، راه عبور تعدادی از این مربع ها را مسدود و بقیه را به صورت باز رها میکنید و این موضوع ، وجه مشترک میان تمام روش های ساخت شابلون سیلک اسکرین است.

هر یک از روش های ساخت شابلون، شما را به گونه خاص خود در مسدود کردن منافذ توری یاری میکند. بنابراین لازم است طرحی را انتخاب کنید که متناسب با روش ساخت شابلون و محدودیت ها و امکانات آن باشد. همچنین با توجه به ابعاد کلاف و لزوم رعایت فاصله بین لبه های طرح و کناره های چارچوب ،حداکثر اندازه طرح در همه روش ها باید 21 در 30 سانتی متر باشد.

1: تکنیک مداد شمعی: میتوانید در این تکنیک از طرحی استفاده کنید که دارای بافت باشد. به عبارت دیگر ، همان بافت هایی که میتوانید با استفاده از مداد شمعی روی کاغذ ایجاد کنید، روی توری نیز قابل استفاده است.

2: تکنیک استنسیل (کاغذ پوستی) : همانن تکنیک استنسیل یا کلیشه در اینجا نیز طرحی مناسب است که دارای سطوح قابل تفکیک باشد. طرح های دارای سطوح نسبتا بزرگ و خطوط نه چندان باریک برای این کار مناسب است. در اینجا نیز مانند روش استنسیل باید دقت کنید که قسمت های سفید طرح به یکدیگر متصل شوند و استنسیل کاغذی یک تکه باشد.

3: تکنیک لاک و قلم مو: ماده مورد استفاده در این تکنیک، مایع است و ا قلم مو به کار گرفته میشود.بنابراین طرحی مناسب آن است که با حرکات و توانایی های استفاده از قلم مو متناسب باشد. علاوه بر قلم مو برای ایجاد بافت در این تکنیک میتوان مایع موردنظر را با اسفنج یا وسایل مشابه نیز به کار گرفت.امولسیون (لاک) حساس نشده مخصوص سیلک اسکرین برای این کار مناسب است. حلال این ماده آب است.

4: تکنیک عکاسی (فوتوسیلک): از آنجا که در این تکنیک از روش عکاسی استفاده میشود، لازم است که به عامل نور توجه داشته باشید. در این تکنیک تمام سطح شابلون به وسیله ماده حساس به نور(لاک حساس شده) پوشیده میشود و سپس راه عبور نور در مناطق طرح مسدود میگردد و قسمت های خارج از طرح به وسیله نور ثابت میشوند.

طرح می بایست بر یک ورقه شفاف (مانند کالک یا طلق ) اجرا شده ، در مسیر نور قرار داده شود تا از عبور نور از قسمت های سیاه جلوگیری نموده و نور، تنها از قسمت های خارج از طرح عبور کند و توری حساس شده را در آن مناطق مسدود نماید . بنابراین، طرح مناسب برای این منظور ، باید حداکثر تضاد تیرگی روشنی میان فضای مثبت و منفی را داشته باشد.

استفاده از درجات خاکستری در طرح باعث بروز اتفاقات ناخواسته و پیش بینی نشده میشود. میتوانید طرح خود را با استفاده از راپید مشکی یا قلم مو ( با استفاده از مرکب مشکی غلیظ ) بر کالک یا طلق اجرا کنید. همچنین میتوان از پرینت لیزری با کنتراست (تضاد) بالا روی طلق یا کالک نیز استفاده کرد. در این شیوه طرح میتواند دارای جزئیات بسیار باشد.