در هنگام فرآیند چای سیلک ممکن است به مشکل ضعیف بودن درجه تفکیک نقاط بر بخورید و ظرافت های طرح شما در کلیشه و محصول چاپی مشخص نباشد. در این مطلب میخواهیم به علل و راه حل های این مشکل بپردازیم.

یکی از دلایل این پدیده نور خوردن بیش از اندازه است که می بایست مقدار نوردهی را قبلا آزمایش کنید . بهتر است از توری های رنگی استفاده کنید .

در زمان نوردهی امولسیون بناید مطوب باشد و مرطوب بودن امولسیون در موقع نور دادن یک از ذلایل کاهش ظرافت های طرح در کلیشه است لذا باید  مدت خشک کردن را افزایش دهید تا کاملا خشک شود.
در مورد فیلم های موئینه پس از جدا کردن تکیه گاه خشک کردن را ادامه دهید .

استفاده از منبع نور پخش کننده سبب ضعیف شدن درجه تفکیک نقاط میگرددو باید از منبع نور نقطه ای استفاده شود .

نبودن تماس کامل میان فیلم پوزیتیو و سطح لاک هنگام کارکرد سیستم خلاء در دستگاه نوردهی را کنترل کنید .
کهنه و فاسد بودن امولسیون حساس استفاده شده در کلیشه بسیار مهم است و لازم است تاریخ دریافت مواد را روی ظرف آنها بنویسید

نگهداری شابلون لاک خورده به مدت طولانی یا در محل نیز از دلایل ایجاد مشکل مورد بحث است و نیاز است که شابلون را قبل از نوردادن در محل خشک و خنک دور از گرمای (نزدیک منابع گرما) نور سفید نگهداری کنید .