در چاپ سیلک ساخت کلیشه به روش صحیح ،عامل کلیدی در دستیابی به کیفیت و کمیت بالای تولید است . چنانچه اشتباهی در ساخت کلیشه رخ دهد اثر منفی خود را مستقیما بر نتیجه اقتصادی کار چاپ ظاهر خواهد ساخت .

رابطه نزدیک و عمیق میان کلیشه و توری مورد مصرف در ساخت آن وجود دارد . هدف هر چاپگر صرف نظر از روش چاپ ، آن است که تصویر چاپ شده بر روی زمینه دقیقا تکرار طرح اصلی باشد . البته چنانچه اندازه طرح به دلخواه در چاپ تغییر داده شده باشد ، منظور از تکرار دقیق طرح عبارت خواهد بود از همسانی رنگها ، برابری آنها از نظر درجه سیر و روشنی و همچنین واضح بودن جزئیات .

مهمترین عوامل قابل ملاحظه در دستیابی به کیفیت بالای چاپ عبارتند از :
• سطح زیرین کلیشه در لحظه عبور اسکوئیچی با زمینه چاپی در تماس کامل باشد .
• در کلیشه گیری، لبه های طرح باید صاف و واضح بوده و سطح لاک خورده باید یک دست باشد.
درصورت وجود دوشرط فوق ، مشخصات توری نیز میزان شدت و پوشش رنگ در چاپ را تعیین خواهد کرد.

روشهای ساخت کلیشه
در یک تقسیم بندی کلی دو روش برای ساخت کلیشه وجود دارد : استفاده از فیلم های برشی و استفاده از مواد حساس به نور از نوع عکاسی (فتو استنسیل) . ساختن کلیشه با فیلم های برشی روشی است قدیمی ولی فیلم های مخصوص آن هنوز در مقیاس کمی تولید می شوند . اوج مصرف آنها دهه 1970 بود که سازندگان علائم مختلف برای چاپ طرحهای ساده در تیراژ پائین از این روش استفاده می کردند . امروزه ساخت کلیشه به این روش که طرح را بصورت دستی روی فیلم برش داده و فیلم روی شابلون چسبانده شود تقریبا منسوخ است . علاوه بر برش دستی ، چهار روش دیگر نیز برای ساخت کلیشه وجود دارد این روشها شامل :
روش مستقیم ، روش غیر مستقیم ، روش مستقیم-غیرمستقیم و روش استفاده از فیلم کاپیلاری (موئین) . روشهای غیر مستقیم ونیز مستقیم –غیرمستقیم سهم مهمی در توسعه و تکامل چاپ سیلک داشته اند ولی آنچه امروزه جوابگوی نیازهای این صنعت می باشد روشهای مستقیم و کاپیلاری است که عمدتا نیازهایش را تامین می کند : دقت (یکسانی اندازه ها و ضخامت خطوط در استنسیل و فیلم اصلی) ، وضوح (باز شدن کلیه نقاط و جزئیات طرح) و نیز مقاومت مکانیکی و شیمیایی
پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر و پلاتر امکان برش ورقهای نازک (فویل) را با دقت و ظرافت بالا امکان پذیر ساخته و به وسیله آن می توان فیلم های دو لایه ای موسوم به فیلم های ماسک کننده را به دقت برش داد . این فیلم ها تشکیل شده از یک ورق نازک پلی استر شفاف که روی آنرا با لایه ای از مواد که کاملا مانع عبور نور است پوشش داده اند .
با استفاده از پلاتر برش دهنده ، لایه مواد کدر را بصورت طرح مورد نظر برش داده از روی فیلم شفاف بر می دارند به این ترتیب فیلم های پوزیتیو با قیمت پائین و با قابلیت استفاده مجدد برای ساخت کلیشه به روش عکاسی بدست می آید. این روش پیشرفت مهمی بشمار آمد لیکن طی مدت کوتاهی نیاز به طرح های تبلیغاتی و نمایشی بسیار ظریفتر و پیچیده تری پیدا شد که فیلم های ماسک کننده جوابگوی آنها نبود . امروزه فتو استنسیل ها عمدتا با استفاده از پوزیتیوهایی که فیلم لیتوگرافی است ساخته می شوند .
فیلم های لیتوگرافی بوسیله پرینتهای خاص با اطلاعات کمی حتی در منازل هم قابل تهیه اند. ساخت کلیشه به روش عکاسی شامل یک فرایند نوری_مکانیکی است که بر پایه واکنش فتوشیمیایی روی مواد حساس به نور انجام می شود . این روش برای ساخت هر نوع کلیشه از طرحهای ساده تا پیچیده ، ظریف و ترام دار کاربرد دارد . برای انجام این فرایند یک امولسیون ویژه (از مواد آلی طبیعی یا مصنوعی) در اثر مخلوط شدن با املاح مواد حساس به نور و سپس قرار گرفتن در مقابل طیف خاصی از نور بصورت نا محلول در آب در می آید . این فرایند به سخت شدن امولسیون یا لاک معروف است .
برای تولید فتو استنسیل مطلوب باید امولسیون(لاک) از چسبندگی خوبی نسبت به توری برخوردار و مقاومت آن در برابر عوامل مکانیکی و شیمیایی کافی باشد بخصوص زمانی که شابلون برای مدتی طولانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت .

به طور خلاصه و به عنوان نتیجه ای از بحث میتوان اینطور بیان کرد که کلیشه با برش دستی برای طرحهای ساده و تیراژهای پائین به کار می رود ، گرچه امروزه به کمک دستگاههای برش اتوماتیک طرحهای پیچیده تر نیز می توان تهیه نمود .
نظر به اهمیت تعیین کننده کلیشه در کیفیت چاپ و اینکه خراب شدن هر کلیشه هزینه زیادی خواهد داشت بنابراین لازم است در مراحل ساخت کلیشه توصیه های مربوطه کاملا اجرا شوند ( شرایط محیط کار و استفاده صحیح ازتجهیزات در تولید کلیشه با کیفیت ثابت و تعداد زیاد بسیار اهمیت دارد ).