شكل كشيدن دارو به تور:

 دارو یا همان لاک حساس به نور برای پوشاندن قسمت هایی از توری به کار میرود که میخواهیم رنگ ازآن عبور نکند.

دارو بعد از ترکیب اگر نور نبيند تا چند روز قابل استفاده است. بعد از ساختن دارو در تاريكخانه با يك كاردك فلزی به عرض 15 سانت سطح تور را بايد يكنواخت آغشته نمود و البته از هر دو طرف توري و جهت كشيدن دارو روي شابلون بايد يك طرف عمودي كشيده شود و در پشت كار افقي تا عمل يكنواختي كامل گردد. بعضي از اساتيد قديم وقتي دارو يكبار كشيده شد و با سشوار يا باد پنكه يا در هواي آزاد خشك شد ، مجددا دارو را با مقدار آب رقيق كرده و بار ديگر روي شابلن لايه بسيار نازكي مي كشند تا منفذي احتمالا خالي از لاك وجود نداشته باشد. دارو هاي ايراني جنس خوبي دارند و اكثرا چاپ كاران از آن راضي هستند اما در كارگا ههاي بزرگ اكثرا از داروهاي خارجي استفاده مي كنند زيرا بعد از پاك كردن اثر كمتري از طرح بجا مي ماند البته بايد دقت شود قبل از كشيدن دارو توری عاري از چربي ، گرد و غبار و هر نوع آلودگي باشد و بعد از پاك كردن توری هم بايد از توری در برابر موارد فوق محافظت كرد و در محلي دور از خطر نگهداري كرد.

نحوه ساخت لاک حساس چاپ سیلک