تا به حال فکر کرده اید که یک کیسه پلاستیکی کوچک تا چه اندازه می تواند برای محیط زیست ما مضر باشد؟

کیسه های پلاستیکی بین 100 تا 500 سال در محیط باقی مانند. به همین مناسبت سوم جولای هر سال به عنوان روز جهانی بدون پلاستیک شناخته می شود و از شعار امروز یک کیسه پلاستیکی کمتر حمایت می کند.

مشکلات کیسه های پلاستیکی

این کیسه ها همراه با باد جابجا می شوند و به کانال های آبی یا آبراهه ها وارد شوند و باعث گرفتگی شوند و به دلیل این که آب در این مکان ها ساکن است، حشرات به راحتی تولید مثل می کنند.

گاهی هم با ورود این کیسه ها به زنجیره غذایی حیوانات، باعث خفگی آن ها شوند.

مواد اولیه ای که در کیسه های پلاستیکی استفاده شده است، پایه نفتی دارد و پس از وارد شدن به آب یا خاک باعث آلوده شدن آن می شود.

زمانی که کیسه های پلاستیکی در معرض آفتاب قرار می گیرند، مواد سمی داخل آن ها آزاد شده و وارد چرخه غذایی موجودات می شود.

تعداد زیادی از پرندگان به دلیل گیر افتادن داخل کیسه های پلاستیکی، دیگر نمی توانند پرواز کنند.

چه کاری از ما بر می آید؟

شما هم می توانید گامی در جهت حفظ محیط زیست تان بردارید و با رعایت نکات زیر، به داشتن محیطی فارغ از کیسه های پلاستیکی کمک کنید.

به جای استفاده از کیسه های پلاستیکی، از کیسه های پارچه ای استفاده کنیم.

همراه خود یک کیسه پارچه ای داشته باشیم که در زمان خرید از آن استفاده کنیم و از مشتری کیسه دریافت نکنیم.

در هنگام سفر لوازم اولیه خود را همراه داشته باشیم و از لوازم پلاستیکی که در هواپیما ها و قطار ها داده می شود، استفاده نکنیم.

زباله های پلاستیکی خود را در طبیعت، ساحل و محل هایی که تعداد زیادی از حیوانات زندگی می کنند، رها نکنیم.

نکته پایانی

استفاده از کیسه های پلاستیکی در بسیاری از شهر ها و کشور ها به دلیل استفاده بیش از حد ممنوع شده است و یا هزینه گزافی برای آن ها در نظر گرفته شده است که مردم به سمت استفاده از کیسه های پارچه ای ترغیب شوند.