این دستگاه ها غالبا جهت چاپ پارچه یا کاغذ بصورت رول داخل خط تولید آن استفاده می شود. ساخت شابلون آنها نسبتا پیچیده می باشد چرا که بصورت استوانه تهیه می شود و نورد انتقال مرکب و خود مرکب داخل این استوانه قرار می گیرد. علت استفاده از واژه روتاری هم همان چرخش شابلن حول مرکز خود می باشد. اسکوئیچی داخل شابلن ثابت بوده و شابلن و جنس چاپی حرکت می کنند. سرعت کار در اینگونه چاپ بسیار بالا می باشد و جهت کارهای پرتیراژ و تناژ بالا استفاده می شود.