در صورتی که قصد چاپ تصویر چند رنگ روی جنسی مثل پارچه داشته باشیم با دستگاه چاپ سیلک معمولی قادر به این کار نخواهیم شد. تصور کنید یک روسری پارچه ای روی میز کار قرار داده ایم و رنگ اول چاپ شده است. حال برای اینکه جنس های بعدی را چاپ کنیم روسری را از میز برداشته ایم، هنگامیکه بخواهیم رنگ دوم را چاپ کنیم چگونه می توانیم روسری را دقیقا در موقعیتی تنظیم کنیم که چاپ دوم دقیقا در محل مناسب نسبت به چاپ اول قرار گیرد؟

بنابراین دستگاه های چاپ پارچه بگونه ای طراحی می شوند که جنس یک بار تنظیم می شود و کل تعداد رنگهای مورد نظر به ترتیب روی آن چاپ می شود و نهایتا از دستگاه تخلیه می شود. معمولا دستگاه های تریکو بصورتی طراحی می شوند که میزهای کار و شابلون ها حول یک محور میچرخند و به اصطلاح اختاپوسی گفته می شوند و در مدلهای گوناگونی تولید می شوند، دستی یک نفره ، دو نفره با یک ، دو یا چهار میز چاپ ، اتوماتیک چهار ، شش ، دوازده رنگ …

از وجوه تمایز دستگاه های چاپ پارچه میز آنها می باشد که با جنس مخصوصی همراه با چسب پایه استفاده می شود .