در دنیای امروز بحث تبلیغات هر روزه بیشتر مورد توجه قرار می گیرد و از دیر باز تا کنون و به احتمال زیاد تا آینده دور بحث چاپ یکی از مهمترین قسمتهای تبلیغات و تقریبا عضو جدائی ناپذیر آن می باشد.

معمولا ماشین آلات چاپ نیاز به استفاده از مواد مصرفی دارند که مهمترین ان انواع جوهر است و در شاخه تبلیغات محیطی و چاپ عریض (Large format Printing) که به اصلاح آن را Outdoor Digital Printing می نامند معمولا چاپگرهای جوهر افشان استفاده می شود که در چهار نسل وجود دارند.

1)    چاپگرهای پایه سالونت

2)    چاپگرهای پایه اکو سالونت

3)    چاپگرهای یووی:

الف)  چابگرهای رول تو رول                  ب) چاپگرهای سطح تخت Flat bed

4)    چاپگرهای دیجیتال پارچه :

 الف)  چابگرهای مستقیم پارچه                 ب) چاپگرهای کاغذ سابلیمیشن

هر کدام از این چاپگرها در موقعیت های خاصی بهترین کارائی را دارند و به طور مطلق نمی توان نوعی را به دیگری ترجیح دارد.