در استفاده از ماسک پارچه ای چه کارهایی را انجام بدهیم؟

 1. دستان خود را پیش از دست زدن به ماسک پارچه ای بشویید.
 2. دقت کنید که ماسک پارچه ای آسیب دیده یا کثیف نباشد.
 3. ماسک پارچه ای روی بینی، دهان و چانه را بپوشاند.
 4. بین لبه های ماسک پارچه ای و صورت فاصله ای نباشد.
 5. از دست زدن به ماسک پارچه ای پرهیز کنید.
 6. دستان خود را قبل از بیرون آوردن ماسک پارچه ای تمیز کنید.
 7. ماسک پارچه ای را با گرفتن بندهای پشت سر یا پشت گردن خارج کنید.
 8. ماسک پارچه ای را از صورت خود دور کنید.
 9. اگر می خواهید دوباره از ماسک پارچه ای استفاده کنید، آن را درون یک کیسه نایلونی قرار دهید.
 10. دستان خود را پس از بیرون آوردن ماسک پارچه ای بشویید.
 11. برای خارج کردم پارچه ای از کیسه نایلونی آن را از بند بگیرید.
 12. ماسک پارچه ای را حداقل روزی یک بار با صابون یا پاک کننده و آب گرم بشویید.

به یاد داشته باشید؛ ماسک پارچه ای از دیگران مراقبت می کند. برای محافظت از خود و پیشگیری از انتشار بیماری حداقل فاصله یک متری را از دیگران رعایت کنید. دست های خود را به درستی و به دفعات بشویید و به ماسک و صورت خود دست نزنید.