در این بخش به بیان خلاصه ای از مراحل چاپ سیلک میپردازیم

  • اولین مرحله در انجام چاپ سیلک تهیه کردن نقشه و طرح مورد نظر است.
  • مرحله دوم طرح مورد نظر را روی ورقه یا کاغذ چاپ می‌کنیم.
  • مرحله سوم کاغذی که طرح را روی آن چاپ کردیم روغن‌کاری می‌کنیم.
  • در مرحله چهارم روی تور دستگاه سیلک ماده مخصوص می‌ریزیم و به مدت پنج دقیقه صبر می‌کنیم تا آن ماده خشک شود.
  • مرحله پنجم طرحی که روی کاغذ چاپ کردیم به‌طور دقیق به تور دستگاه سیلک می‌چسبانیم.
  • در مرحله ششم لامپ بالای میز دستگاه سیلک را روشن می‌کنیم تا طرح مورد نظر ما روی میز نمایان شود.
  • مرحله هفتم تور را با آب شسته و حدود پنج دقیقه صبر می‌کنیم تا خشک شود.
  • در مرحله هشتم اشیاء که می‌خواهیم طرح‌ را روی آن چاپ کنیم با دقت زیر دستگاه سیلک قرار می‌دهیم.
  • در مرحله نهم رنگ را روی تور ریخته و با کاردک به آن فشار می‌آوریم البته همه منافذ تور با استفاده از ماده مخصوص بسته شده و رنگ تنها از قسمتی از تور که طرح روی آن نمایان شده عبور می کند.
  •  در مرحله آخر شیء که عمل چاپ را روی آن انجام دادیم از زیر میز دستگاه بیرون می کشیم و در جای مناسب قرار می‌دهیم تا خشک شود.