منظور از جدول دمای سابلیمیشن جدول راهنمایی است که براساس آن می توانید با استفاده از دستگاه سابلیمیشن روی قطعات مختلف با جنس های مختلف عمل چاپ را انجام دهید.تقریبا می توان گفت که داشتن این جدول برای همه کسانی که چاپ سابلیمیشن انجام می دهند از اوجب واجبات است.

دانستن جدول دمای سابلیمیشن برای کسانی که در زمینه ی چاپ سابلیمیشن فعالیت می کنند همانند کتاب آشپزی برای نوعروسان ( آن نوعروسانی که آشپزی بلد نیستند نه همگی!!!!) و یا کسانی است که دستپخت خوبی ندارند و جزو آماتورها هستند ضروری است. پس اگر دوست ندارید که همانند نوعروس های آماتور در آشپزی تلفات زیادی بدهید بهتر است که این جدول را پرینت گرفته و در محل کار خود داشته باشید.

راجع به نحوه کار سابلیمیشن بیشتر بدانید.