کارکرد اصلی ماسک‌ جلوگیری از پخش و انتقال قطره‌های تنفسی حاوی ویروس است و به همین دلیل استفاده از آن به عموم مردم توصیه می‌شود.

استفاده از ماسک در مقابله با بیماری کرونا باید به شیوه صحیح انجام شود تا بتواند مانع انتقال بیماری در بین افراد شود، استفاده از  ماسک می‌تواند در قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا موثر باشد، اما تمام افراد باید حین استفاده از ماسک، برخی نکات را رعایت کنند.

عدم استفاده از ماسک‌های پاره یا سوراخ، پوشاندن دهان و بینی توسط ماسک، استفاده نکردن از ماسکی که کش آن شل شده است، لمس نکردن هیچیک از قسمت‌های ماسک به جز کش‌های کناری آن هنگام استفاده، برنداشتن و پایین نکشیدن ماسک هنگام صحبت با دیگران، قرار ندادن ماسک استفاده شده در محل تماس یا عبور سایرین و تعویض به موقع ماسک‌های استفاده شده از جمله این نکات هستند.

باید توجه داشت که استفاده از ماسک همواره باید همراه با رعایت سایر نکات بهداشتی از جمله شست و شوی دست و پاکیزگی وسایل شخصی و رعایت فاصله مناسب باشد.