کسب و کارهایی که رشد می کنند یک چیز را بسیار خوب اجرا می کنند: مدیریت فروش. از آنجایی که بخشهای زیادی در داخل یک سازمان وجود دارد، فرآیند مدیریت فروش باید کاملا درک شود تا اطمینان حاصل شود که هر جنبه ای از تلاش فروش جمعی کارآمد است.

تمرکز اصلی مدیران فروش در عین ارائه بهترین ارزش ممکن برای مشتریان باید برای به حداکثر رساندن سود برای تیم فروش باشد. چه کسی یک سناریو برنده – برنده را دوست ندارد؟

بنابراین، مدیریت فروش چیست؟

مدیریت فروش فرآیند ایجاد نیروی فروش، هماهنگ کردن عملیات فروش و اجرای تکنیک های فروش است که به یک کسب و کار اجازه می دهد تا به طور پیوسته ، و حتی فراتر از هدف فروش حرکت کند.

اگر کسب و کار شما در هر حالت درآمد به ارمغان بیاورد، پس طبعاً یک استراتژی مدیریت فروش در مجموعه شما در حال اجرا است. راز موفقیت هر کسب و کاری در هر شرایطی چه شرایط مناسب چه در شرایط رکود اقتصادی مدیریت فروش حرفه ای است.

فرآیند مدیریت فروش علاوه بر کمک به شرکت شما در رسیدن به اهداف فروش، به شما امکان می دهد که در صنعت خود در حال رشد باقی بمانید و می تواند تفاوت بین زنده ماندن و شکوفایی در یک بازار فزاینده رقابتی باشد.

این که آیا شما یک مدیر فروش با تجربه یا مدیر فروش تازه کار هستید ، باید بتوانید با راهنمایی زیر در مورد مدیریت فروش، ارزیابی درست و به دست آوردن دیدگاه خود را در فروش فعلی تان ببینید.

هنگامی که شما یک تصویر واضح از فرآیندهای نظارت و نحوه پیگیری در فرآیند فروش داشته باشید، می توانید ملاحظات حرفه ای را  قبل از اینکه خیلی دیر شود، دقیقا مشخص کنید.  سرپرستان فروش را مجهز کنید، و یک نمای کلی از وظایفی که تیم فروش باید انجام دهد را به منظور افزایش فروش ارائه دهید.

این راهنما به شما می آموزد که چگونه باید فرآیند فروش شرکت شما مدیریت می شود، به شما اجازه می دهد تا با تیم خود همگام شود، ارتباط بهتر با مدیرتان برقرار کنید و نتایج فروش بهتر را دریافت کنید.

تعریف مدیریت فروش :

به طور کلی، مدیریت فروش به کسب و کارها و کارکنان آنها کمک می کند تا نتایج بهتر را درک کنند، عملکرد آینده را پیش بینی کنند، و حس کنترلی را با در نظر گرفتن سه جنبه زیر دنبال کنند :

سه جنبه کلیدی مدیریت فروش

در فرایند فروش سه “چتر” وجود دارد:

  • عملیات فروش
  • استراتژی فروش
  • تجزیه و تحلیل فروش

این فرایند از هر کسب و کار به کسب و کاری دیگر متفاوت است.