در این مطلب میخواهیم در باره یکی دیگر از مشکلا ت احتمالی در هنگام فرآیند چاپ سیلک بحث کنیم و به بررسی علل و راه حل های آن بپردازیم.این مشکل عبارت است از معادل نبودن طرح چاپی از نظر درجه سیری و روشنی (معیار خاکستری) با طرح اصلی که دلایل مختلف سبب ایجاد این حالت میشود از جمله رسیدن مرکب بیش از اندازه به زمینه در ترامهای پر رنگ (با درصد رنگی بالا ) که کشش توری را افزایش و فاصله شابلون از زمینه در موقع چاپ را کاهش می دهد. استفاده از نقاط ترامی که شکل آنها برای طرح مورد نظر مناسب  نیست سبب ایجاد این حالت میگردد لذا باید قبل از انتخاب یک شکل خاص شکل های مختلف نقاط را آزمایش کنید در صورت تردید نقاط بیضی شکل را انتخاب کنید .

علت بعدی ریزش لاک از روی استنسیل و حذف شدن تعدادی از نقاط مجزای مربوط به ترام سیر (دارای رنگ خور زیاد) است که سبب نا متعادل شدن درجه سیری و روشنی نسبت به طرح اصلی میشود و لازم است  زمان نوردهی و نحوه آماده سازی و چربی گیری توری را کنترل نمائید. توجه داشته باشید که لاک به تمام قسمت های مورد نظر خورده باشد تا رنگ به طور مناسب انتقال پیدا کند.