تاثیر کلیشه بر کیفیت چاپ مهمتر از انتخاب صحیح توری است . در چاپ ترام صاف بودن سطح کلیشه بسیار اهمیت دارد و چنانچه این سطح کاملا صاف نباشد دقت چاپ کاهش می یابد .

در این حالت سطح زیرین کلیشه می تواند تماس کامل با زمینه پیدا کند لذا مرکب عبوری از کلیشه از محدوده رنگ خور خارج شده به نقاط زیر پوشش کلیشه نفوذ خواهد کرد . در چاپ ترام این موضوع موجب تغییر در شکل و اندازه ترام گردیده در نتیجه تضاد رنگی لازم بین نقاط مختتلف ترام حاصل نخواهد شد ؛ بعلاوه این امر ممکن است یکی از عوامل پیدایش حالت پیچازی هم باشد
در بیشتر روشهای غیر مستقیم و همچنین روش مستقیمی که در آن از فیلم کاپیلاری استفاده می شود ، شکل نقاط چاپ شده همانند طرح اصلی است ، زیرا سطح کلیشه به دلیل وجود تکیه گاهی از فیلم پلی استر صاف و یکنواخت بدست می آید .
در روشهای مستقیم که لاک مایع روی توری پوشانده می شود لازم است پس از انتخاب امولسیون که ، بهتر است از نوع مرغوب امولسیون های پخت دو مرحله ای و یا فتو پلمیر خالص باشد توجه خاصی به روش کوت کردن یا پوشاندن آنها مبذول گردد.
در حال حاضر که وسیله اندازه گیری درجه صافی سطح کلیشه وجود دارد می توان درجه صافی سطح متناسب با ضخامت کلیشه را پیشنهاد نمود . برای کلیشه با ترام ظریف باید ضخامت لام در خارج شابلون (سمت مجاور با زمینه ) کم و مقدار Rz زیر 10 میکرون باشد . معمولا کلیشه های ضخیم دارای صافی بهتر و Rz پائینی هستند ولی مرکبهای پایه حلال در آنها مشکلاتی ناشی از خشک شدن مرکب در شابلون ایجاد خواهد کرد . 
تذکر:
هنگام ساخت کلیشه ترام دار با روش غیر مستقیم به خاطر داشته باشید که فیلم کلیشه باید از طرف تکیه گاه شفاف نور داده شود ؛ در نتیجه گاهی نقاط اضافی روی کلیشه ایجاد می شود یا تعدادی از نقاط لازم حذف می گردد مخصوصا در مناطقی از کلیشه ،توری تقریبا باز و قسمت های مسدود آن نقاطی مجزاست و یا برعکس توری تقریبا بسته و نقاط باز به طور مجزا در آن وجود دارد به کارگیری منبع نور پهن این مشکل را افزایش خواهد داد . با استفاده از یک منبع نور نقطه ای خوب و رعایت زمان صحیح نوردهی می توان تغییر اندازه نقطه ها را تحت کنترل درآورد .
تذکر:
• 
چنانچه از کلیشه ،برای چاپ چند رنگ با مرکب های قابل پخت با اشعه Uv استفاه می شود لازم است روش لاک زنی بصورت تر روی خشک اجرا گردد تا ضمن ایجاد ضخامت کمتر مقدار Rz قابل قبولی بدست آید .
عوامل زیر دارای بیشترین اثر در ضخامت کلیشه و صافی سطح آن می باشد :
• 
سطح باز توری
• 
ساختار بافت (مسطح Pw_جناغیtw)
• 
مقطع ناودانی (ابزار لاک کشی)
• 
نوع امولسیون (لاک حساس) و درصد مواد جامد آن 
• 
لاک زدن با ماشین یا دست 
• 
نوع ماشین لاک زنی
• 
برنامه لاک زنی ماشین از نظر نحوه کار و دفعات 
• 
طرز قرار گرفتن شابلون در موع خشک شدن لاک