مرکب هایی که از راه تبخیر حلال خشک می شوند ممکن است روی کلیشه نیز خشک شود که در این صورت نقطه های ظریف ترام اولین جایی است که آسیب خواهد دید.

در مرکب های حلال دار شرایط کار به نوع حلال و سرعت تبخیر آن بستگی دارد بعنوان مثال مرکب مصرفی در خط چاپ تمام اتوماتیک یا نیمه اتوماتیکسریعتر تبخیر می شود . این موضوع که در چاپ ترام دار ظریف پس از مدت کوتاهی از شروع کار مقدار رنگ عبوری از سوراخها به دلیل گرفتگی شابلون کاهش یابد قابل پیش بینی است ، در این حالت اپراتور می تواند با افزودن رقیق کننده (تینر) ویسکوزیته (گرانروی ) مرکب را کاهش داده جریان آنرا بهبود بخشد ، همچنین می تواند در صورت لزوم مواد کاهش دهنده سرعت خشک شدن اضافه نمود ، این افزودنی ها به نوبه خود ممکن است یکنواخت بودن کار چاپی را کاهش دهند لذا مصرف آنها باید همراه با آگاهی کافی باشد . چنانچه اجزای تشکیل دهنده مرکب به نسبت های تعیین شده مخلوط شده باشند ، درصد سطح رنگ خورده ترام و نیز اندازه نقطه ها در نمونه های چاپی ثابت خواهد ماند .
در موقع مخلوط و آماده کردن مرکب از ترازوی دقیق استفاده و مقادیر و نسبت ها را یادداشت نمائید و برای دفعات بعدی نگهدارید .
مرکب های قابل پخت با اشعه که روی کلیشه خشک نمی شوند برای طرحهای ترام دار بهتر می باشند و چاپ ترام دار با درصد رنگ خور بسیار پائین (های لایت ) با آنها ساده تر است .