نگاهی به وضعیت صنعت چاپ در جهان نشان می دهد که

آمریکا، آلمان، ژاپن، ایتالیا، انگلستان، هند، اندونزی و چین در حال حاضر بیشترین سهم صنعت چاپ جهان را به خود اختصاص داده‌اند.

چاپ، یکی از صنایعی است که زمینه ساز وقوع بسیاری از تحولات در جهان شده و در حال حاضر نیز بخش عظیمی از درآمدهای کشورهای مختلف جهان را به خود اختصاص داده است، هرچند با تحولات قرن اخیر، این صنعت نیز تحولات زیادی را تجربه کرده، اما آنچه هنوز هم به طور تقریبی در تمام دنیا مشترک است، این است که کارگران صنعت چاپ به طور معمول از آموزش های غیررسمی برای افزایش مهارت خود استفاده می کنند و به معنای دیگر در بحث آموزش چاپ، نقش تجربه از سایر مولفه ها پررنگ تر است. با این حال با رشد فناوری و ظهور فناوری های تازه در صنعت چاپ، اشتغال زایی برای کارگران عادی به سرعت در حال کاهش است چرا که فناوری پیشرفته پیش از هر چیز نیازمند تکنسین هایی ماهر و آموزش دیده است.