مقایسه ماشین آلات چاپ مختلف، همواره کمی چالش برانگیز بوده است ،زیرا امروزه فن آوری های چاپ فراونند، از افست و الکتروفوتوگرافی گرفته تا ماشین های جوهرافشان. این فن آوری‌ها از سازندگان مختلف با طراحی‌ها و روشهای چاپی گوناگون در بازارهای مختلف جهان به فروش می رسند. همه این ماشین‌ها دست کم یک سیستم ورودی دیجیتال اطلاعات (DFE) دارند که فایل ها را قبل از چاپ پردازش می کند. همه این سیستم‌ها قادرند انواع کارهای چاپی تجاری، لیبل، بسته بندی و چاپ صنعتی را ارایه دهند. پس چگونه میتوان مطمئن شد کدام ماشین به درد کاری که شما می خواهید انجام دهید،میخورد؟ از سوی دیگر چگونه می توان عملکرد این ماشین ها را با یکدیگر مقایسه کرد؟

در حال حاضر دانش مربوط به تصویرسازی برای تعیین رزولوشن تصویرسازی، بازتولید رنگ، گاموت رنگ و غیره در دسترس همگان است ولی در نهایت مشتری براساس تجربه بصری و آنچه از دید او یک کار کیفی است در مورد کارچاپی نهایی تصمیم گیری می کند. پس چگونه میتوان مجموعه ای از ابزارها و فرآیند را ارائه کرد که هم اندازه گیری های استاندارد و هم برداشت بصری شخصی را امکان پذیر کند و در عین حال بتوان از آن به عنوان یک روش مقایسه ای استاندارد استفاده کرد.

گروهی از معتبرترین و برجسته ترین متخصصان تصویرسازی روش و مفهوم جدیدی به نام Network Mediated Peer Group ارایه کرده اند که اکنون توسط بسیاری از سازندگان ماشین چاپ و چاپکاران استفاده می شود تا از وضعیت مناسب ماشینی که می خواهند بفروشنديابخرند، اطمینان حاصل کنند. این روش را آزمایشگاه (ITL (Image Test Lab که بخشی از شرکت Technology Watch LLC است طراحی و ارایه کرده است. براساس این روش، خریداریا فروشنده ماشین چاپ میتواند تکنولوژی های مختلف ماشینهای چاپ گوناگون را براساس کیفیت کارچاپی آنها مقایسه کند.

در این آزمایشگاه ابتدا مجموعه ای از آزمایشهای چاپی با پارامترهای از پیش تعیین شده را طی ۶۰۰ ساعت چاپ مدام با ماشین های چاپ افست، تونری، جوهرافشان، فرمت عریض و نیز نمونه گیری به انجام رساندند.در حال حاضر آنها در پایگاه اطلاعاتی خود بزرگترین و بیشترین تعداد آزمایشهای چاپی از ماشین آلات مختلف را در جهان دارند.کلیه اطلاعات گردآوری شده در آرشیو این شرکت محرمانه است و فقط در اختیار مشتریان قرار می گیرد. چاپ های به دست آمده با دقت «تشريح» شده و ویژگیهای چاپی در بخشهای مختلف اندازه گیری و ارایه می شود. هر کدام از این ویژگیها، به عنوان اندازه گیری مستقلی از نحوه‌ای که مشتری کیفیت کار چاپی نهایی را مورد قضاوت قرار میدهد، عمل می کند. پس از آن سیستم ITL Image Grader هریک از ویژگی‌ها را دسته بندی می کند و براساس اهمیت هر ویژگی، کار چاپی نهایی را درجه بندی کرده و به آن نمره میدهد. برای این کار از یک فرایند پیچیده استفاده میشود. که دیدگاه و برداشت مشتری را تقلید می کند.