درمورد نوع خشک کن چاپ سیلک به طور کلی میتوان گفت انواع مختلف خشک کن چاپ سیلک توانایی ها و تاثیرات متفاوتی بر رنگ و متریال چاپ شده دارند.

نباید های دستگاه خشک کن چاپ سیلک :به زبان ساده خشک کن چاپ سیلک نباید تاثیر منفی بر روی رنگ و جنس چاپ شده داشته باشد . این به آن معنی است که حداقل انتظار از دستگاه خشک کن  چاپ سیلک این است که رنگ و چاپی که در ورودی دستگاه به آن داده میشود، بدون تغییر رنگ در خروجی تحویل دهد. یعنی خشک کن چاپ سیلک طی پروسه تثبیت نباید رنگ چاپ را تغییر دهد و یا بسوزاند (کدر شدن) وسبب تغییر سایز جنس چاپ شده شود و آن را دفرمه وجمع کند وهمچنین رنگ پارچه یا جنس چاپ شده نباید تغییر کند.

بایدهای خشک کن چاپ سیلک : امروزه در شرایط بهینه و با استفاده از دانش روز دنیا این امکان فراهم شده است که خشک کن ها تاثیر مثبتی بر رنگ و همچنین حداقل تاثیر منفی برروی جنس پارچه داشته باشند. این بدان معنی است که در یک خشک کن با کیفیت و به روز این امکان باید وجود داشته باشد که رنگ و چاپ نه تنها کدر نشود بلکه شفاف تر و براق تر از حالت اولیه خود شود. اصطلاحا رنگ را باز و زنده کند.

به عنوان نمونه وقتی به یک چاپ ترک بر روی تی شرت نگاه میکنیم، کیفیت و گیرایی این چاپ در لحظه اول هر مخاطبی را جذب میکند و یکی از مهم ترین علل، طرز تثبیت رنگ در مرحله تکمیل چاپ میباشد به نحوی که چاپ در این مرحله نه تنها آسیب نمیبیند بلکه باز و گیرا میشود