چاپ سیلک‌ اسکرین یا «چاپ سیلک» روشی برای چاپ تصویر است. در این روش از پارچه با توری با سوراخ‌ های بسیار ریز استفاده می‌شود.

توری در قابی ثابت می‌شود. تصویر مورد نظر روی این توری نقش می‌ شود. سپس بخش‌ هایی از تصویر که نباید رنگ بخورد با ماده‌ ای مسدود کننده لاک حساس پوشیده می‌ شود. این قاب توری را در این حالت شابلون یا کلیشه می‌ نامند. سپس زیرکار را با فشار کاردک یا غلتک به سطح چاپ شونده منتقل می‌ کنند. رنگ یا زیرکار فقط از بخش‌ هایی که مسدود نشده یه کاغذ یا سطح چاپ شونده منتقل می‌ شود و تصویر روی آن ظاهر می‌ گردد.

دستگاه چاپ سیلک مسطح انواع مختلفی دارد که در ذیل با آن آشنا میشویم:
دستگاه چاپ سیلک اسکرین فلت بد

دستگاه چاپ سیلک تریکو یا پارچه

دستگاه چاپ سیلک رول به رول

دستگاه چاپ سیلک روتاری

دستگاه چاپ سیلک سیلندری

اگر یک سیکل چاپ سیلک را در نظر بگیریم حرکت های ماشین شامل چهار قسمت اصلی است که به صورت رفت و برگشت می باشند :

بارگیری جنس به معنی قرار گرفتن جنس در محل اجرای چاپ (loading)
قرار گرفتن جنس و شابلون در موقعیت مناسب و تنظیم شده جهت اجرای چاپ و برگشت به موقعیت قبلی
اجرای چاپ و پوشاندن (coating) مرکب
انتقال جنس چاپ شده به خارج از ماشین(unloading)