اشتباهی رایج و خطرناک در مورد ماسک دریچه دار این است که عموما تصور میشود این قطعه پلاستیکی بر روی ماسک، فیلتر ماسک می باشد. بدانیم خود ماسک فیلتر است و بدنه ی پارچه ای ماسک هوای تنفسی را فیلتر و عاری از ذرات می کند. نقشی که این قطعه پلاستیکی یا دریچه یکطرفه بازدمی روی ماسک ایفا میکند در هنگام بازدم، هوای خارج شده به داخل ماسک را با سرعت به خارج میفرستد و از تجمع دی اکسیدکربن بازدمی در ماسک جلوگیری می کند. حال تصور کنید فردی مبتلا با گذاشتن این ماسک دریچه دار عطسه کند، قطرات ریز تنفسی وی بدون هیچ مانعی از دریچه ماسک خارج خواهد شد.

اگر فردی مبتلا به بیماری کووید ۱۹ است با گذاشتن این ماسک دریچه دار عطسه کند، قطرات ریز تنفسی وی بدون هیچ مانعی از دریچه ماسک خارج خواهد شد.

افراد معمولا به دنبال ماسک‌هایی می‌گردند که با عنوان «ماسک فیلتردار» در بازار معروف شده است. اما بافت پارچه‌ای روی ماسک نقش اصلی را در جلوگیری از ذرات تنفسی دارد. این ماسک‌ها به علت آلودگی هوا در محیط‌های کاری یا محیط آزاد ساخته شده است.

بسیاری از افراد به اشتباه فکر می‌کنند که شیر یک طرفه نصب شده روی ماسک فیلتر است. اما نقش اصلی آن اجازه دادن خروج هوا به راحتی هنگام بازدم ماست

.