اوایلی که چاپ سیلک ابداع شد توری را با انبردست (از نوعی که برای کشیدن پارچه روی مبل به کار می رود ) روی قابهای چوبی کشیده و با زدن منگنه یا قرار دادن توری در شیارهایی که روی قاب ایجاد شده بود محکم می کردند . در این روش با اینکه هزینه موارد مورد نیاز کم است لیکن نتیجه کاملا دلخواه بدست نمی آید . بالا رفتن انتظار نسبت به کیفیت کارموجب شد که روشهای دیگر کشش توری وچسباندن آن جای قابهای چوبی و کشش با انبر دست را بگیرد . امروزه انواع ابزار برای توری کشی ساخته شده که میتوان نوع مناسب را با توجه به شرایط محیط کار قیمت و غیره انتخاب نمود . این ابزار به سه گروه تقسیم می شوند :

• گیره های بادی (پنوماتیک)
• ابزارهای مکانیکی
• قاب های قابل کشش

باید توجه داشت که تور کشی خوب در ثابت ماندن و دوام شابلون ، انتقال یکنواخت مرکب و امکان کنترل (درصد) سیری و اشباع رنگ موثر است.

سیلک کاران ممکن است شابلون را خودشان بسازند یا به کارگاههایی که حرفه شان شابلون سازی است سفارش بدهند . برای موسسه های حرفه ای داشتن انواع وسایل توری کشی مفید است ولی سیلک کارانی که شابلون را خودشان می سازند لازم است نوع مناسب تر را از میان انواع موجود انتخاب نمایند .