درحاليکه پوشيدن ماسک برای بعضی از افراد بدليل مشکلات تنفسی که دارد مناسب نيست، اما تاحدی برای همه ما بی خطراست، اگرچه در ابتدا احساس ناراحتی می کنيم ولی به مرور زمان به آن عادت خواهيم کرد. متخصصين سلامت به اين نتيجه رسيده اند که پوشش صورت يک وسيله مهم در جلوگيری از ابتلا به اين ويروس است و تحقيقات نشان می دهد که استفاده از ماسک به طور چشم گيری در جلوگيری از شيوع بيماری موثر است. از پوشانده شدن دهان و بينی تان توسط ماسک اطمينان حاصل نمايد اما بيش از حد محکم نباشد که باعث خفگی و مسدود شدن مجرای تنفسی گردد. يک پارچه ای
نرم نخی را برای ماسک خود انتخاب کنيد و يا اگر إحساس ميکنيد با پوشيدن پوزبند و يا چادر بيشتر راحت هستيد پس از آن استفاده کنيد.

• .چه زمانی مجبور نيستم ماسک بپوشم؟
اگر در منزل و يا در موتر تنها با افراد خانواده خود هستيد، نيازی به پوشيدن ماسک نداريد. همچنان در هنگام ورزش در
بيرون از منزل و در فضای آزاد نيازی به پوشيدن ماسک نيست. بهتر است هميشه يک ماسک اضافه همراه خود داشته باشيم
که در صورت مراعات نکردن فاصله ۶ فوت با ديگران از آن ماسک استفاده کنيد. همچنان بعضی از افراد مشکلات سلامتی
دارند که پوشيدن ماسک برای شان دشوار يا خطرناک است.