آموزش چاپ پیدا کردن بهترین راه برای فرآیند تکثیر طرح مورد نظر در شمارگان زیاد است.چاپ هنری است که به وسیله آن طرح یا نقش بر روی فرم حامل انتقال داده می شود و بر روی شمارگان بسیار زیاد، عملیات تکثیر صورت می پذیرد. آموزش چاپ را می توان به چند بخش شناخت چاپ و تاریخچه چاپ و روش های چاپ روی اجسام و فلزات و کاغذ و مستقیم یا غیر مستقیم بودن آن تقسیم کرد. از جمله چاپ های مستقیم و غیرمستقیم در طی فرآیند تکثیر صورت می گیرند می توان به چاپ دیجیتال ، چاپ افست ، چاپ سیلک ، چاپ فلکسو و چاپ تامپو اشاره نمود.

صنعت چاپ از بزرگترین ،مهمترین و نیز گسترده ترین صنایع محسوب می شود و همگام صنایع دیگر با بیشرفت هابی بسیار چشم گیر و بدون وفقه به حرکت خود ادامه می دهد.
یکی از فاکتورهی پیش رفت جوامع نشر کتاب و استفاده ی همگان از آن می باشد . وجود کتاب و منابع آموزشی برای فرا گیری فن چاپ به صورت اصولی و ریشه ای بسیار ضروری به نظر می رسد و در واقع یک نیاز به حساب می آید .
چاپ در دنیای امروز ،((فن))،((صنعت)) و گاه ((هنر))می دانند و یا آمیزه ای از همه آنها فرآیندی که در آن کلمات و تصاویر با سرعت و حجم زیاد بر کاغذ،پلاستیک،پارچه، شیشه ، فلز و نظایر آنها نقش می بندند. بدون تردید چاپ را باید یکی از موثر ترین و اساسی ترین شیوهای نگهداری انتقال و اشاعه اطلاعات در تاریخ حیات بشر دانست که به تناسب افزایش تجربه و دانش او متحول شده و به کیفیت و سرعت آن افزوده شده است .
بشر در ابتدا با بهره گیری از دست و ابزار های ساده عمل چاپ (تکثیر اطلاعات) را انجام می داد و در دوره های بعد با  ماشین وابزارهای پیچیده و فناوری های نوین .
البته با تحولاتی که در دهه های پایانی قرن بیستم به دنبال پیشرفت های((فناوری اطلاعات))حاصل شد،رسانه های غیر مکتوب متولد شد که در بدوامر تصور می رفت دیر یا زود و به عنوان یک رغیب رسانه های مکتوب را که با چاپ سر و کار دارند به در می کنند و یا آن را به انزوا می کشاند که اینگونه نشد.
صنعت چاپ نیز با رشد سریع تکنولوژی دچار تغییرات بسیار شده است ، آگاهی از تغییرات و اشراف به چاپ ضمن جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه ها به دلیل پرت شدن کار ، باعث رسیدن به کاری نفیس و زیبا خواهد شد برای رسیدن به یافته های نو ، مطالعه کتاب های فنی تخصصی بسیار مفید خواهد بود .
گروههای مختلف چاپی که درگیر کار طراحی تا چاپ هستند هر یک در کار خود تبحر دارند . یک طراح و متخصص و ناظر چاپ موفق باید از همه رشته ها سر درآورد این مجموعه با پشتکار و برنامه ریزی دقیق و تکیه بر تجربیات اساتید و استفاده از نظریات دست اندر کاران این صنعت در دانشگاهها و مراکز آموزشی میتواند جامه عمل بپوشاند.